Om Øystein

oyvindØystein Edvardsen arbeider ut fra et klassisk figurativt utgangspunkt med fremheving av lyset som det viktigste i komposisjonen.

 
Han er vokst opp i Nittedal med skogen som inspirasjonskilde. Menneske må tilbake til naturen for å finne dypet i seg selv og sin egen personlighet. Hans studier av naturen formidler harmonien i det opprinnelige skaperverk. Mange av hans motiver er basert på inntrykk fra hans vandringer i norske nasjonalparker.
I tillegg til sin tekniske utdannelse, har han sin kunstneriske utdannelse fra Olav Mosebekk tegneskole, Oslo Kunstfagskole og Atelier Nord.
Men hans kunst er først og fremst basert på egen forskning i landskap og maleteknikk som ikke lenger læres på kunstskoler, og som det er få som behersker.