Vår

var

40 x 50cm. olje på lerret.
hvitveis i Vestfolskogen.