Eng

eng

30 x 50cm, olje på lerret.
gammelt kulturlandskap gir fargekomposisjon.